Oferta

Gwarantujemy Państwu
krótkie terminy wykonania ekspertyz!

Wynagrodzenie biegłych
1 godzina x 1,5 % podstawy obliczenia                   31.97 PLN
1 godzina pracy biegłego z tytułem dr n. med.      45.04 PLN  
Podstawa prawna:   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U.2013.508 z dnia 26 kwietnia 2013r. §2, §3, §8)    
Koszty materiałowe
Według kosztów pozyskania
Koszty kancelaryjne
list polecony:                               5,90 PLN
koszt wysyłki kurierem przesyłki:
                -  do 5 kg                  39,50 PLN        
                -  od 5 kg do 10 kg    45 PLN    
                -  powyżej 10 kg        55 PLN
Koszty transportu
odbiór materiałów od zleceniodawcy - 0,84 PLN * KM
dostarczenie zleceniodawcy materiałów
po badaniach i ekspertyz - 0,84 PLN * KM