Techniczne badania dokumentów

 • Badania porównawcze maszynopisów.
 • Identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn do pisania.
 • Określanie technik wytwarzania dokumentów.
 • Weryfikacja autentyczności dokumentów na podstawie badań ich nośników, środków
 • kryjących i stosowanych zabezpieczeń (zarówno dokumentów krajowych jak i zagranicznych).
 • Odczytywanie zapisów niewidocznych (usuniętych, zamazanych, przerobionych).
 • Analiza dokumentów uszkodzonych - spalonych, wyblakłych, zamoczonych, zbutwiałych
 • itd. w celu odtworzenia ich wyglądu i odczytania treści.
 • Ujawnianie i odczytywanie wgłębionych śladów pisma.
 • Badania porównawcze papierów i innych nośników dokumentów.
 • Analiza środków kryjących dokumentów.
 • Analiza „linii krzyżujących” - określanie kolejności nałożenia linii graficznych, odbitek pieczątek oraz wydruków komputerowych.
 • Badania dokumentów drukowanych oraz identyfikacja form, czcionek drukarskich oraz urządzeń do drukowania.
 • Określanie technik wykonania dokumentów sfałszowanych oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia.