Badania z zakresu informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych

  • Analiza zawartości komputerów, systemów informatycznych i danych w nich umieszczonych, z możliwością wyszukiwania konkretnych danych i informacji.
  • Analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych.
  • Wyszukiwanie i odzyskiwanie skasowanych plików oraz informacji usuniętych z nośników danych.
  • Wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku po jego całkowitym formatowaniu.
  • Ustalenie legalności użytkowanego oprogramowania oraz identyfikacji zawartości cyfrowych nośników danych pod kątem ich legalności.
  • Ustalenie i właściwe dokumentowanie legalności użytkowania i posiadania programów komputerowych, gier, treści multimedialnych.
  • Analiza programów oraz plików chronionych prawem autorskim w sprawach o naruszenie prawa autorskiego.
  • Sporządzanie opinii w zakresie przestępstw związanych z sieciami komputerowymi oraz internetem.