Badania fonoskopijne

  • Badania autentyczności nagrań (analiza pod kątem prób spreparowania i montażu).
  • Odczytywanie nagrań.
  • Poprawa jakości nagrania np. usuwanie szumów i innych zakłóceń.
  • Sporządzanie stenogramu wypowiedzi zarejestrowanej na nośniku dźwięku.
  • Badania aparatury fonijnej.