Badania broni palnej i obezwładniającej

  • Badania identyfikacyjne broni, łusek i pocisków:
    • analiza, czy łuska pochodzi z naboju wystrzelonego z badanej broni,
    • sprawdzenie, czy broń była przerabiana.
  • Ustalanie toru lotu pocisku.
  • Ustalanie miejsca, z którego oddano strzał itp.
  • Badania broni gazowej i obezwładniającej.
  • Badania śladów użycia broni palnej.