Centrum Badań
Kryminalistycznych
MODUS SPECTRUM
Prowadzi działalność ekspercką z różnych dziedzin kryminalistyki na rzecz organów procesowych, policji, kancelarii adwokackich, organów administracji oraz innych instytucji i osób prywatnych. Doświadczenie i zasięg działania pozwalają realizować zadania o każdym stopniu złożoności na terenie całego kraju.

Polityka jakości

Wiemy, jak wiele zależy od wyników naszych badań. Rozumiemy, jakie znaczenie ma czas realizacji usługi. Nasza uwaga zawsze skupiona jest na jakości oferowanych usług. Pracownicy biura precyzyjnie ustalają terminy, koszty i warunki realizacji zleceń a także udzielą potrzebnych Państwu informacji. Biegli sądowi stosują tzw. dobrą praktykę laboratoryjną oraz międzynarodowe standardy, gwarantujące jakość badań. Stale poszerzają i weryfikują swoje kompetencje a w grupach roboczych wymieniają doświadczenia zawodowe na poziomie eksperckim.

keyboard

Z nami bezpiecznie

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam przedmioty i informacje. Od momentu, gdy wyznaczony pełnomocnik odbiera materiały cały proces transportu przesyłki jest monitorowany. Kontrolujemy nie tylko bieżącą lokalizację przesyłki, ale także warunki w jakich jest transportowana.

Poszerzamy zakres wykonywanych ekspertyz by sprostać Państwa oczekiwaniom.                       Obecnie przygotowujemy się do udostępnienia Państwu najwyższej jakości usług TOKSYKOLOGICZNYCH.