Klasyczne badania dokumentów

  • Analiza porównawcza zapisów i podpisów.
  • Identyfikacja osób na podstawie komparatystycznych badań pisma ręcznego.
  • Weryfikacja autentyczności podpisów czytelnych i nieczytelnych.
  • Identyfikacja wykonawcy podpisu sfałszowanego.
  • Formułowanie hipotez osobopoznawczych o autorze i wykonawcy dokumentu anonimowego na podstawie wyróżników treściowych, formalnych i lingwistycznych.