Identyfikacja pojazdów i badania mechanoskopijne

  • Badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, ustalanie numerów fabrycznych i innych oznakowań pojazdu.
  • Ustalanie, czy pojazd był naprawiany, przerabiany bądź lakierowany.
  • Identyfikacja narzędzi na podstawie pozostawionych przez nie śladów np. badania zamków, kluczy, wytrychów, łomów itp.
  • Badania metaloznawcze.
  • Badania znaków probierczych.