Badania fizykochemiczne

 • Badania identyfikacyjne substancji.
 • Ustalanie ilościowe i jakościowe składu substancji przedstawionej do badań.
 • Badania narkotyków:
  • substancje psychotropowe,
  • środki odurzające,
  • używki tzw. „dopalacze”.
 • Badania alkoholi i leków.
 • Badania substancji łatwopalnych i środków po pożarowych.
 • Badania urządzeń i materiałów wybuchowych.
 • Badania mikrośladów:
  • włókien,
  • powłok malarskich,
  • lakierów samochodowych.
 • Badania porównawcze środków kryjących.