Toksykologia

  • Badania krwi na zawartość alkoholu
  • Badania krwi na zawartość substancji innych niż alkohole w tym środków odurzających zamieszczonych w ustawie o zwalczaniu narkomanii
  • Badanie włosów na zawartość środków odurzających
  • Jedyny w Polsce wieloparametryczny system badań immunochemicznych
  • Badania konfirmacyjne metodą GC/MS oraz LC/MS