Badania broni pneumatycznej

  • Ustalanie wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę broni.