Ekspertyzy z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów

Badania z zakresu księgowości
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Audyt (badanie) rocznych sprawozdań finansowych
 • Audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Analiza księgowa
 • Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych
 • Badanie zagadnień związanych z prowadzeniem rachunku kosztów
 • Weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw
 • Analiza sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw
 • Analiza prawidłowości rozliczania zakładów pracy chronionej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Księgowość śledcza
Badania z zakresu podatków
 • Analiza deklaracji podatkowych
Badania z zakresu kadr i płac
 • Analiza kadrowa
 • Analiza dokumentacji ZUS
 • Analiza wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
Badania z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Audyt planów połączenia, podziału lub przekształcenia spółek wynikających z kodeksu spółek handlowych
 • Due diligence w zakresie finansów, rachunkowości i podatków
 • Ocena przygotowania i przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych
 • Ocena prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 • Procedury kredytowe i pomocy publicznej, w tym zamówienia publiczne