Badania telefonów komórkowych

  • Telefony komórkowe - ujawnianie zawartości pamięci telefonów i kart SIM.
  • Badania i dokumentowanie informacji zawartych w telefonach komórkowych oraz kartach telefonicznych SIM.
  • Prezentacje ujawnionych treści w formie raportów, wydruków i zdjęć.
  • W przypadku innych treści multimedialnych (nagrania głosowe, filmy) konwersja danych do popularnych formatów.
  • Odzyskiwanie usuniętych treści wyłącznie z wymiennych kart pamięci telefonów.
  • Odzyskiwanie usuniętych wiadomości SMS z kart SIM (konieczna znajomość kodu PIN lub PUK).