Badania paralizatorów

  • Stwierdzenie jakie parametry techniczne posiada badany paralizator elektryczny (pomiar średniej wartości prądu w obwodzie).
  • Sprawdzenie, czy przedmiotowy paralizator jest sprawny technicznie.
  • Badanie, czy przedmiotowe urządzenie spełnia warunki określone w ustawie z dnia 21.05.1999 r.
  • o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 nr 52 poz. 525) i jest urządzeniem obezwładniającym.